Als u afscheid moet nemen...

Een van uw dierbaren is overleden. Nu komt de tijd van afscheid nemen. Als christenen worden wij uitgenodigd om de overledene aan God toe te vertrouwen.

Zo geven wij uitdrukking aan onze liefde voor haar/hem en aan onze hoop op de verrijzenis. Daarbij willen we eerlijk rekening houden met de wensen van de overledene en zijn familie.

Het spreekt vanzelf dat u voor alle vragen, voorstellen, wensen... betreffende dit afscheid terecht kunt bij de parochieverantwoordelijken. Hun naam en telefoonnummer vind u op deze website.

Een brochure die u kan begeleiden om het afscheid te organiseren kunt u via deze schakel afladen (gebruik "Ctrl p" om de brochure af te drukken).

Neem contact op met de pastoor voor een concrete afspraak (raadpleeg de informatiesteekkaart voor contactinformatie).