sint-pauluskrantje

 • Sint-Pauluskerk, Antwerpen
  Zondag 20 mei, 10.30u.

  HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

  Uitzonderlijke uitvoering van de
  H Moll Messe, BWV 232


  'Hohe Messe'

  Johann Sebastian Bach (1685-1750)

   
  Sint-Paulus Camerata

  Soli
  Elise Gabele, sopraan 1, 
  Estelle Lefort, sopraan 2
  Bart Uvyn, altus
  Adriaan De Koster, tenor
  Jurgen Vollens, bas
  Wilfried Van den Brande, bas
  Concertmeester
  Justin Glorieux
   
  Orgel
  Nicolas De Troyer, titularis-organist
  Algemene leiding
  Ivo Venkov, kapelmeester
  Plechtige eucharistieviering voorgegaan door 
  Pastoor Paul Scheelen en diaken Frank Morlion

 • Lees hier de uitgave 2014 december van het sint-pauluskrantje.

  En zo staan we alweer voor de advent, 't lijkt wel of niet enkel de dagen van dit seizoen, maar ook de jaren alsmaar korter worden.

  In dit krantje bieden we je o.m. een adventsbezinning over de rol van de twee Myriams, de Myriam die zich ontfermde over baby Mozes, ondanks dreigende represailles vanwege farao, en haar naamgenote in Nazareth, -Maria- twee krachtige, profetische vrouwen die resoluut kozen voor Leven. Maria's Magnificat, zoals Lucas het haar toeschreef is geïnspireerd op het strijdlied van Israëls doortocht door de Rode Zee. Van week tot week zal opnieuw blijken hoe verrassend actueel de 'oude verhalen' van vluchtelingen en vervolgden kunnen zijn. Laten we deze adventsweken intens en vol verwachting beleven.

  Haydn, Rachmaninov, Mozart, Händel, ze zullen ons weer begeesteren naast kerstliederen van hier of elders. Ondertussen was de Nocturne: "Sint-Paulus tegen Armoede" meer dan een succes. Op Christus Koning kregen we het bericht dat onze dierbare zuster Godefrida de uiteindelijke hunker naar Gods Licht waar gemaakt had. Onze gemeenschap is haar zo intens dankbaar.

  En mocht er stroomtekort dreigen in deze weken van overvloedig energieverbruik, laat dat schuchtere kaarsvlammetje maar uitgroeien tot een warm kerstvuur waaraan velen zich komen warmen.

  Namens de redactie,

  pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2014 november van het sint-pauluskrantje. 

  November... wintertijd

  en dat betekent zoveel meer dan de klok een uurtje terugzetten.
  De dagen worden korter en killer,
  je kijkt met heimwee naar die laatste broze bladeren
  en duikt wat dieper in je kraag.

  Dit seizoen nodigt uit om even stil te staan
  bij de essentie van een mensenleven,
  je beseft plots hoe broos en weerloos een mens is
  en hoe je 'op een ademtocht' van de dood beweegt.
  Maar je kijkt ook met Allerheiligen naar al die bezielde mensen die in jou de hunker naar helend nabijzijn hebben gelegd.

  Allerheiligen...Allerzielen, dagen van inkeer en gedachtenis. Mijmeren over 'de laatste vragen'.
  Dagen van intense verbondenheid ,
  waarop een vaag begrip als 'gemeenschap der heiligen' opeens heel konkreet en tastbaar kan worden.
  Dankbaar gedenken we onze geliefden, mensen die ons voorgingen, ons het leven schonken, met wie we over grenzen van tijd en ruimte verbonden zijn, in elke vezel van ons wezen.

  Graag nodigen we jullie allen uit op de uitvoering van Mozarts aangrijpende Requiem dat luisteraars wereldwijd raakt en verbindt. (donderdag 30 okt. 20u )

  Een hartelijke groet vanwege de redactie,

  Zr. Hadewych, Jos Phlippo, Luc Janssens, Leo Van achter, Ludo Beersmans, pastoor paul

 • Lees hier de uitgave 2014 oktober van het sint-pauluskrantje. 

  oktober klank van kopers
  kleuren van bladgoud en oker
  verstild en broos
  de  dagen krimpen

  De dagen mogen dan wel krimpen, de agenda’s blijven niet minder druk bezet voor de talrijke medewerkers, vrienden en bezoekers van  St-Pauluskerk en omstreken.

  Sla er de coördinatiekalender maar even op na… en wat dat alles dag in, dag uit betekent aan inzet voor al die trouwe en enthousiaste medewerkers, waar we steeds weer beroep op mogen doen. Van harte dank!

  Dankbaar en fier zijn we ook op onze bisschop Bonny om zijn "bevrijdende woorden", hopelijk vinden ze gehoor en een stevige ondersteuning op de synode in Rome deze maand.

  Dankbaar en fier mogen we ook zijn op ‘Vredesdagen’ in deze stad, waarbij Voorgangers uit de wereldgodsdiensten samen kwamen om te bidden voor Vrede, terwijl er zoveel brandhaarden van oorlog en geweld hoog oplaaien.

  En vergeten we niet de dubbeltentoonstelling ‘Van Heilige Plaatsen en Heilige Boeken’ een bijzonder uigebreide en rijke collectie over wat de grote wereldgodsdiensten: Christendom, Jodendom, Islam gemeen hebben. Vanuit Sint-Paulus werd er trouwens aktief aan meegewerkt. Laten we dankbaar en fier zijn dat zoiets kan hier en nu. Moge het voor vele bezoekers ook een krachtig signaal zijn, een teken van hoop in bange tijden.

  Ondertussen voelen we ons erg betrokken bij de toenemende armoede in onze stad. We nodigen u dan ook uit op de Nocturne die, nog meer dan andere jaren, uitgroeit tot een krachtig evenement, dank zij zoveel bereidwillige inzet.

  Veel leesgenot vanwege het team,

  Jos Phlippo, Leo Van achter, Zr. Hadewych, Luc Janssens, Kudo Beersmans, pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2014 september van het sint-pauluskrantje.

  Het is haast een schatkamer op zich dit septemberkrantje, boordevol nieuws over waardevolle kunstwerken, verworven door schenking of aankoop, een schitterende aanwinst voor de al zo rijke 'St-Pauluscollectie'.

  Met grote zorg en enthousiasme wordt gewerkt aan de restauratie van het dubbelpaneel rond O.-L.-V.van de Rozenkrans. Noem het gerust de tot nog toe 'ontbrekende schakel' tussen de Lepantoschilderijen van Peeters, Caravaggio en de vijftien mysteries.

  En als je dan tijdens je vakantie - bij toeval ?- nog uitkomt bij de schitterende Lepantomonstrans, bewaard in Ingolstadt, kan je geluk niet op.
  Een aanrader - een omweg waard - mocht je daar in de buurt komen.

  Het is een 'Rozenkrans- en Mariakrantje ' geworden met verslag van de jaarlijkse Scherpenheuvel-bedevaart en uitnodiging voor de Mariaprocessie op 12 oktober, zelfs in de numismatiek staat Onze-Lieve-Vrouw (van Halle) centraal.

  Samengebald vertrouwen uit het verleden, als een uitdaging om nu, in een veranderde tijd, met geestkracht te leven.
  Geloven is een werkwoord, een steeds weer hertalen naar onze cultuur, onze samenleving.
  Dat is de opdracht van onze gemeenschap in deze stad met haar eigen spanningen, met zorg om onze kinderen, in een wereld die elke dag gewelddadiger en bedreigender overkomt.
  Geen vlucht in het verleden, maar bron van hoop, want ooit zei Jezus :'Ik ben gekomen, opdat je leven zou hebben, leven in overvloed.'

  Namens de redactie,
  Zr. Hadewych, Ludo Beersmans, Jos Phlippo, Leo Van achter, pastoor paul scheelen

 • Lees hier de uitgave 2015 april van het sint-pauluskrantje.

  "Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen"

  Het is dat bekende citaat van Wittgenstein. Toen hij zijn tractatus Logico-Philosoficus schreef werd zijn tweede deel het meest uitgebreid, namelijk over al die dingen waarover hij niet kon spreken zonder te zwetsen.

  Want precies die dingen die geen praktisch nut hebben als leven, waardigheid, schoonheid, liefhebben, geloven, sterven, zijn de belangrijkste in ons bestaan.
  Je kan er alleen over stamelen' schreef hij aan een vriend. "Telkens wanneer we proberen te praten over de essentie van de wereld vertellen we wetenschappelijke onzin."

  Deze dagen van de Goede Week zijn we bij elkaar rond dingen waarover we niet kunnen spreken en toch zouden we deze religieuze, onnuttige momenten niet willen missen.

  Palmzondag zet de toon. Hoe oppervlakkig klinkt enthousiasme terwijl de liturgische teksten en gebaren hunkeren naar 'leven vanuit God'.

  Maandagavond om 19u. beleven we samen in de Sint-Joriskerk de verzoeningsviering. Een stap voorwaarts, lichaamstaal, handen als Gods nabijheid op je hoofd. Verzoening met je zelf, met je Levensbron, met mensen om je heen.

  Dinsdagavond: Stabat Mater. Pergolesi schiep zijn bekendste compositie in eerder trieste omstandigheden: de longen van de mankende, zesentwintigjarige componist waren verteerd door tuberculose, een ziekte waaraan hij al ruim vier jaar leed. Gedesillusioneerd trok hij zich terug in een klooster in Pozzuoli, bij Napels, om er zijn laatste werk te schrijven. Op 16 of 17 maart 1736 overleed hij er, nadat hij er het 'Stabat Mater' had voltooid, een werk dat hem meteen onsterfelijk zou maken.

  Op Witte Donderdag beklijft telkens weer het gebaar van de voetwassing en het breken van het Brood in de stilte van het hoogkoor.

  Pasen vieren is niet mogelijk zonder het besef van Goede Vrijdag. Steeds weer aansprekend die oeroude, realistische liturgie, die kruisverering als een protest tegen elk onzinnig lijden. Daarna vertrekt vanuit de kathedraal de Goede Vrijdagtocht als een stille getuigenis in een kooplustige stad. Ook nu wordt Jezus op zovele plaatsen in onze wereld gekruisigd. Eerst dan, na al deze stappen, niet eerder, mag het Paaslicht ontstoken worden.

  Zelenka, Bach's katholieke evenknie, componeerde zijn 'Missa Paschalis' in 1726. Uitgebreide koren, waarbij dikwijls concertante soli voorkomen, worden begeleid door het orkest. Vocale solo's dienen als contrast. Het verheugt ons dat dit mooie werk op Paasdag 2015 in Sint-Paulus kan weerklinken.

  Een hartelijke groet vanwege de redactie en oprechte dank aan Jos Phlippo die het krantje samenstelde.

 • Lees hier de uitgave 2015 december van het sint-pauluskrantje.

  Zondag … een tweede adventskaars. De tijd dringt….
  Advent betekent : ‘dat wat naar je toekomt’, ‘je toekomst’.

  Verwachten en uitzien… kracht in mensen.
  Meer dan een mooie droom.
  Stille kracht om je te wagen aan tegenstroom,
  tegen al het genadeloze en ontmenselijken in.

  Verwachten en uitzien: het drijft miljoenen mensen vooruit om oorlog en geweld te ontvluchten,
  op zoek naar vrede, rust, een toekomst voor hun kinderen.

  Verwachten en uitzien daagt ons uit, drijft ons voort
  om hen recht en kracht en onderdak te schenken .
  Doen wat God zou doen. Omzien naar wie achter blijft.

  Oude profeten van Israël: Jeremia, Baruch, Sefanja en Micha, vuren ons aan. Daar heb je evangelist Lucas, wiens ‘blijde boodschap’ in het leesrooster van het C-jaar centraal staat. Een gedrevene die leeft te midden van grote culturele verscheidenheid, snijpunt van het joodse monotheïsme en het hellenistische denken.

  Hij beseft ten volle dat het geloof in Christus niet vanzelfsprekend is. Toch raakt hij het hart van mensen.
  Brengt heilsboodschap op mensenmaat.

  Wie Lucas beter wil leren kennen in tekst en context is van harte welkom op de drie Bijbelavonden. (zie pg 6)

  Misschien hebt u ook de Nocturne: “St.-Paulus tegen armoede” beleefd. Schitterend toch die inzet van velen.

  Neus ondertussen rustig in ons krantje.

  Hartelijke groet namens het parochieteam,

  Jos Phlippo en Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2015 februari van het sint-pauluskrantje.

  Er gebeurt toch heel wat in zo'n parochiegemeenschap.

  Je kan het proeven in de jaaroverzichten met een blik vanuit verschillende hoeken.

  Eén groot netwerk, cultureel, sociaal, religieus, de vinger aan de pols van een samenleving, dicht bij het lief en leed van mensen. Een gemeenschap met centraal de Eucharistische aanwezigheid als uitdaging om het leven te delen. Inzet van zovele vrijwilligers.

  Hoe geven we dat licht door aan kinderen, speels tijdens een verlate Lichtmisviering?

  Hoe daagt een moderne kunstenaar, Ricardo Brey, ons uit op de trappen van het hoogaltaar, om elk leven te zien als een vuur? 'Every life is a fire'.

  Hoe bouwen we een oecumenische viering op om de honderdduizenden onbekende vluchtelingen uit de schaduw te halen naar het licht?

  Een hartelijke groet vanwege de redactie: Zr. Hadewych, Jos phlippo, Luc Janssen, Ludo Beersmans, Leo Van achter.

  Pastoor Paul Scheelen.

 • Lees hier de uitgave 2015 januari van het sint-pauluskrantje.

  Jaaroverzichten, nieuwjaarsbrieven, goede voornemens: het zijn de onvermijdelijke ingrediënten van de jaarwisseling.

  Na het memorabele herdenkingsjaar van 'de grote oorlog' - waartoe we ook in St-Paulus een merkwaardige bijdrage konden leveren- wordt het wel even wennen aan dat nieuwe eindcijfer.

  Het jaar loopt ten einde, de media overstelpen ons weer met uitgebreide jaaroverzichten en beschouwingen. Beelden van oorlog, gruwel en geweld wereldwijd blijven op ons netvlies gebrand. Toenemende armoede en crisis alom, enerzijds grenzeloze verspilling, anderzijds nijpende bezuiniging. En toch zien we ook dagelijks zoveel mooie en hoopvolle dingen gebeuren in eigen stad en gemeenschap.

  En hoe ziet jouw jaaroverzicht eruit?
  Was het een rampjaar of een lichtjaar?

  Op 4 januari ontmoeten wij in elk geval elkaar tijdens de Nieuwjaarviering en de receptie.

  Mischien leest je kleinkind straks met klamme handjes z'n eerste nieuwjaarsbriefje, graag willen we ons daarbij aansluiten:

  We wensen je van harte
  de zaligheid van een nieuw begin
  gezondheid te koop
  geluk naar hartenlust
  werk voor je handen
  voedsel voor je geest
  levensmoed voor tien

  Een hartelijke groet vanwege de redactie: Zr. Hadewych, Leo Van achter, Jos Phlippo, Ludo Beersmans, Luc Janssen en pastoor Paul Scheelen.

 • Lees hier de uitgave 2015 juli-augustus van het sint-pauluskrantje.

  Begin juli... ons vakantiekrantje.

  Misschien zit je al verweg te genieten aan een zonovergoten strand of waagje je 'in het zweet uws aanschijns' aan een klim naar de top. Of ben je net als wij deze dagen, bezig met het afwerken van al wat nog dringend moet gebeuren,
  eer je met gerust gemoed kan vertrekken?
  Hoe dan ook of je uitzwermt naar verre oorden of anderen uitzwaait en met wat heimwee thuisblijft,
  we wensen je een tijd toe om in alle rust op adem te komen.

  * Ondertussen onthalen Sint-Paulusvrienden vele bezoekers en werd de kruisweg van Walem in verband met de Eerste wereldoorlog aangebracht in de pandgang.
  * Vier zomerse avonden zal de Dominicaanse St.-Pauluskerk Franciscus uitnodigen ons te begeesteren met zijn gedrevenheid.
  * Bruno Segers beëindigt zijn pleidooi voor het afscheid van “de moderne God”.
  * 15 augustus zal weer een liturgisch hoogtemoment zijn, bekrachtigd door de “Messe solenelle à l’honneur de St.Cécile” van Charles Gounod door “deChorale” en de “Musici Dominicanorum” olv. Gastdirigent Paul Dinneweth.

  Geniet van de grote en kleine wonderen waar je in doordeweekse drukte aan voorbij holt. Leef intens, geniet in geuren en kleuren, met al je zintuigen en van kop tot teen.
  Een goed boek, op ontdekkingstocht door eigen stad, een warme ontmoeting... al wat deugddoend is: laat het maar op je afkomen.
  'Als de ziele luistert'...

  Een hartelijke groet namens het parochieteam,

  Jos Phlippo en pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2015 juni van het sint-pauluskrantje.

  ‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
  maar of dat waar is moet je zelf ontdekken.’
  Han G. Hoekstra

  En wat een wonderen mogen we elk jaar weer ontdekken in de nieuwe lente. Mei liet ons misschien wat in de kou staan, maar evengoed leefde de natuur zich uit in blad en bloem, boom en struik, een uitbundig feest van nieuw leven in geuren en kleuren.

  In St-Paulus vierden we met glans en luister de hoogfeesten van Hemelvaart en Pinksteren. Indringend en hartverwarmend de vele reacties die we kregen: verklankte liturgie, verwoorde Geestkracht.

  Sacramentsdag komt nader met de “Schöpfungsmesse” van Joseph Haydn en het “Veldhovens Kamerkoor” (NL) bezingt Petrus en Paulus. We vertellen in ons krantje van de bedevaart naar Scherpenheuvel, de bezonnen trouwbelofte bij een huwelijk en de inhuldiging van het dubbelpaneel: “allegorie van de Rozenkrans”.Bruno Segers gaat verder met zijn pleidooi voor het afscheid van een ‘moderne’ God terwijl de homilie van Pinksteren, op vraag van velen, opgenomen wordt. 

  Zo bent u weer helemaal bij.

  Een hartelijke groet vanwege de redactie,

  Jos Phlippo en Pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2015 maart van het sint-pauluskrantje.

  We zijn bijna halfweg op onze veertigdagentocht naar Pasen; misschien toch een moment om je af te vragen hoe sterk (of zwak) jij die 'sterke' tijd tot nog toe hebt beleefd? Ligt die boeiende vastenkalender wat te verstoffen onder een stapel kranten of probeer je er elke dag een rustig moment voor uit te trekken? En hoe trouw ben je aan die bedoeling er dit jaar iets van te maken?

  Veertig dagen woestijn-tijd
  tussen oud en nieuw
  tussen verleden en toekomst
  tussen dood en opstanding... 

  Ze klinken profetisch deze woorden en actueler dan ooit in deze tijd van omwentelingen, opstanden, de luide schreeuw naar vrijheid en opstanding vanuit zoveel landen en volken.

  Die grote droom van een nieuwe wereld, met menswaardig leven voor alle mensen oud en jong... dat grote visioen van universele vrede.
  Zal na die lange goede vrijdag van bloedvergieten en bruut geweld eindelijk het licht van Pasen doorbreken?

  Onze redactie voelt zich verbonden met de vele Christenen en Moslims die vervolgd en soms uitgemoord worden omwille van hun geloof. Ooit bevond zich de grootste en meest ontwikkelde Christenheid in het Midden-Oosten en Klein-Azie. We waren, het vergeten.
  Het Stabat Mater van Pergolesi op dinsdag 31 maart bezingt dat lijden maar vertolkt ook de hoop. Als je enigszins kunt, zorg dat je die wondermooie uitvoering niet mist.
  Noteer nu reeds het schitterende programma van de orkestmissen.

  De redactie wenst u nog een mooie vastentijd toe.
  Een hartelijke groet namens hen,

  pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2015 mei van het sint-pauluskrantje.

  Ook al was de winter-energie bijna op
  en bleven we kuchen en hoesten,
  de natuur is opnieuw opengebarsten,
  kleur en leven alom.
  Stadsmerels zingen ons wakker
  en kinderen kunnen weer buiten spelen.

  Nieuwe levensadem, roeach hebben we nodig,
  Geestkracht om hart en verstand helemaal open te stellen
  en elkaar te bemoedigen om Gods gelaat opnieuw te ontdekken
  in het aangezicht van de mens naast ons
  en in de zorg voor een goede en rechtvaardige samenleving.

  Wij willen weer Pinksteren.
  Mozart's Krönungsmesse begeleidt onze liturgie
  en Bruno Segers filosofeert wat dieper
  over onze bespiegelingen rond God.
  De St.-Paulusvrienden onthalen duizenden met warme
  maar ook kundige gastvrijheid
  en de Broederschap van Scherpenheuvel neemt ons mee
  op die jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel.

  Zo bouwen wij een pinksterkerk in deze stad.
  Een hartelijk groet vanwege onze redactieploeg,

  Jos Phlippo en Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2015 november van het sint-pauluskrantje.

  Nu we een uurtje langer geslapen hebben,
  weg van de zomertijd, schuiven we de volle herfst in.

  Staan plots voor Allerheiligen. En iemand schreef:

  Heiligen worden schaars.
  ‘t Is ook moeilijk om ze te herkennen.
  Dat gebeurt meestal na hun dood, net als bij kunstenaars.
  Helden herken je gemakkelijker.
  Ze hebben hun voetbalclub tot boven aan de ranglijst geschopt
  of sterke staaltjes met racefietsen en dergelijke uitgehaald,
  halen kijkcijfers met straffe uitspraken,
  om van oorlog stoken maar te zwijgen...

  Onlangs las ik drie kenmerken van heiligen.
  Ten eerste zien heiligen hun eigen fouten.
  Dat is mooi, ze hebben ze dus.
  Dat geeft de sterveling moed.

  Ze proberen vervolgens niet iets te worden door prestaties,
  maar ze nemen het leven aan als een gave van God.
  Dat lijkt gemakkelijker dan het is. Moet u eens proberen.
  't Geeft in leder geval een grote en goede rust.

  En ze weten te dienen.
  Dat laatste is misschien het moeilijkste,
  hoe vol we er de mond ook van hebben.
  Echt dienen.
  Niet 'om het een of ander', maar belangeloos.
  Er stond nog iets bij. Dat noem ik het laatst.

  Ze leven in een voortdurende behoefte aan genade.
  Dat laatste zal wel hun diepste geheim zijn.

  Een hartelijke groet van Jos Phlippo en Paul Scheelen
  namens het team van St.-Paulus

 • Lees hier de uitgave 2016 december van het sint-pauluskrantje.

  De actualiteit deze dagen barst van levensbelang.
  Tien pintjes mogen we nog drinken op een week en de Pirellikalender wordt preutser.
  Zal dit een weerslag hebben op het zakencijfer van carrossiers en garagehouders?
  Black Friday deed de kassa rinkelen.
  Uiteindelijk is een pietenpact afgesloten maar niet de discussies rond zo iets pietluttigs.
  De wereld is wakker geworden in een getrumpeerd Amerika.
  Analyses herontdekken het diepe buikgevoel dat Donald Trump naar het presidentschap stuwde met een bitsige, vuile en besmeurende campagne.

  Sint Nicolaas is nog niet door de schoorsteen gekropen of de kerstbomen staan al in huiskamer.
  De twinkelende kerstlichtjes verdoezelen de diepe menselijke ellende in Aleppo maar ook de schrijnende armoede op straat en in de huizen.

  Ongemerkt zijn we de adventstijd ingegooid.
  Een tijd waarin we onze eigen dode hoek herkennen.
  Jesaja helpt tot nadenken of onze manier van leven niet te veel gestoeld is op negatieve houdingen en gevoelens. Wat leeft er in die onderbuik van onze samenleving?
  Durven we actief verwachten, terugkeren naar onze diepste, dragende verlangens?

  Dit jaar vervangen wij in de kerststal de drie Koningen uit het Oosten door scharen van vluchtelingen, komende uit het Oosten,
  zoekend naar Licht.
  Hun harde koppen zijn gebakken in allerlei soorten klei. Hun ledematen zijn door de kunstenares symbolisch opgebouwd uit baleinen van kapotte paraplu’s,
  zoals ook de paraplustof hun kleren opfleurt .
  Tallozen Herodessen hebben ze moeten ontlopen en soms verdween de ster.
  Toch dragen ze onmerkbaar geschenken bij zich maar wie zal ze ontdekken?
  Wat is Kerstmis anders dan de wereld op zijn kop?
  Gods spiegelbeeld in een voederbak

  Mag de redactie u een sterke adventstijd toewensen?
  Erwin Van de Cauter, Marie-Paule Verhoeven,
  Leo Van achter, Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2016 februari van het sint-pauluskrantje.

  ‘De hemel heeft een bleke tint
  van geheimzinnig ongeboren leven
  dat overal en nergens is.’
  Hannie Michaelis

  Na de overvloed aan nieuwjaarsrecepties met al wat daarbij hoort aan jaaroverzichten, goede wensen en grootste plannen voor het nieuwe jaar, rijkelijk gekruid en overgoten met de onontbeerlijke hapjes en drankjes, kunnen we met nieuwe ademruimte en frisse moed van start gaan.
  Het is (nog) geen winter geweest, maar waar je ook kijkt, merk je hoe struik en bloem (voorbarige) lentekriebels vertonen. Weerkundigen en botanisten zeggen dat niet zozeer de temperatuur als wel het licht, die vroege bloei bevorderen.
  En zou dat bij mensen niet net zo werken? Zeg nu zelf, voel je het diep vanbinnen ook niet kriebelen nu de dagen lengen? Hangt de (februari)lucht niet vol belofte : vol van dat ‘geheimzinnig ongeboren leven’ zoals de dichteres het omschrijft.

  Ik heb het een parabel genoemd, die onbaatzuchtige inzet voor de Sint-Paulusgemeenschap,
  mensen die deugd hebben aan elkaar, aan de liturgie, aan zorg voor anderen, aan ontmoeting.
  Die warm lopen om de schoonheid van de kerk niet alleen te delen,
  maar effectief spiritueel, materieel en financieel toekomst mogelijk te maken.
  Een verhaal van met stoelen sleuren,
  het met elkaar grondig oneens zijn,
  het onthaal verzorgen, kou lijden, rouw nabij zijn,
  veiligheid garanderen,
  eucharistisch samenzijn beleven.
  Een wonderbaar, aantrekkelijke parabel in de stad.

  En nu die vastentijd.
  de luiken openzwaaien
  en vastgeroeste denkbeelden bevragen.
  Speuren naar dat liefdesvisioen
  dat Jezus leven zo bezielde.
  Beseffen dat je hoeder bent van je broer
  en dat leven alles te maken heeft
  met het wonder van het delen..

  Een hartelijke groet van het parochieteam,
  pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2016 januari van het sint-pauluskrantje.

  We wensen ieder van harte 366 geluk-delende dagen toe.
  Ja, een dag extra.

  Magisch jaar zeggen jonge mensen tegenwoordig.
  De bijbel heeft het niet over koningen maar over wijzen.
  Mensen die op zoek gaan, durven achterlaten, in beweging komen.

  Merkwaardig. Uit het Oosten, sjokten vreemdelingen op zoek naar levensvervulling. Het schijnt van alle tijden te zijn.
  Beetje gek dat Mattheüs hen wijzen noemt.
  Hebben ze ons iets te vertellen?
  Hoogst onaangenaam wordt het als deze wijzen de notabelen en politiekers ondervragen rond hun diepste levensverwachting of hun Europese waarden. Zo iets maakt zenuwachtig.
  Want, zo knipoogt Matteüs,
  het licht was wel uit in die stad van zelfgenoegzaamheid en eigen dunk.
  En de Herodessen voelen nattigheid.
  Moeten we de verdragen van Genève niet opnieuw in vraag stellen?
  Heel snel zal er een hemeltergende schreeuw doorheen Betlehem opklinken.
  Is het Calais, is het de Turkse grens? Hoeveel verdronken vandaag?

  En zeggen dat het allemaal gekomen is met het licht van één enkele ster. Maar zo begint het geloofsverhaal van mensen altijd.
  Met een vonk die op een bepaald moment, meestal heel onverwacht, te midden van banale dagelijkse gebeurtenissen,
  inslaat in het hart van een mens.
  En dat moment, dat plotse vermoeden dat er meer is in het leven dan wij bevroeden, vormt de aanzet tot een persoonlijke zoektocht naar het geluk en tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Wijzen zijn mensen die durven knielen en uit handen geven.
  Dat ontdekken is een feest van openbaring.
  God breekt door. Een Godskind wordt gebaard in jou.

  Namens het team van Sint-Paulus
  Jos Phlippo en pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2016 juni van het sint-pauluskrantje.

  Ze stonden rond het gedachtenis-kunstwerk van de “onbekende vluchteling” in de tuin van Sint-Paulus: enkele protestante pastores uit Ruanda, een dominee en een verantwoordelijke van De Loodsen.

  “700 verdronken vluchtelingen deze week”.

  Een fait divers, overspoeld door stakingen en verkeershinder. Een moment van even schrikken, stil worden en biddend toevertrouwen.

  Ondertussen merkwaardige debatten over het behoud van Europese Christelijke waarden, terwijl elke verwijzing naar onze Christelijke wortels geweerd werd in het Europese handvest.

  Identificeert men christendom met anti-Islamitisch?

  Groot protest van zogezegd humanisten tegen de dialoog in de scholen. Katholiciteit moet gewaarborgd worden. Mooi is dat. Maar vanuit welke geest komen deze benaderingen?

  Of is er een zekere vrees dat het zoeken naar diepere spiritualiteit bij Christenen en Moslims - maar ook bij agnoste - sterkere vragen zou stellen aan onze moderne samenleving waar God geen plaats meer heeft?

  Iemand schreef nog in zijn column:’ wij hebben eerder een draagvlak nodig dan softe dingen als barmhartigheid’.

  Is dat zo?

  Vertelt ons draagvlak dan van ontvankelijkheid, ontmoeting, uitdaging om te vergeven, leven met aandacht? Wat hebben we nood aan een krachtige spiritualiteit boven willekeur.

  Met deze bedenkingen gaan we de zomer in - met een hartelijke groet vanwege de redactie,

  Erwin Vandecauter, Leo Van achter, Marie-Paule Verhoeven en pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2016 maart van het sint-pauluskrantje.

  Het moderne kunstwerk van Ramirez, Utopia,
  in de binnentuin van St.-Paulus,
  krijgt meer en meer aandacht vooral bij valavond.
  Vanuit de container, beeld van menselijke ontwaarding,
  lichten woorden op als empathie, barmhartigheid,
  gedeelde tafel, presentie, thuis...
  Doorheen fluïde figuren, geknakt, soms omarmend, gevleugeld,
  zoekt het licht weerkaatsing.

  Bijbelse beelden duikelen dan in je op.
  Het uitdagend vuur,
  dwars doorheen verscheurende dorens van ‘het braambos’.
  Israël kende nog geen containers
  maar wel deportatie, vluchten, radeloos op zoek naar een plek grond
  en toekomst voor je kind.
  Zal broeder Mozes achteruitdeinzen voor dit vuur?

  Het is een verhaal van aarzelen zoals op onze dagen,
  lees het maar na in Exodus,
  een verhaal van ontkenning, verantwoordelijkheid afschuiven,
  onmacht veinzen, weglopen van je diepste roeping.
  Wat moet dat met het licht uit de container?
  Zijn we niet zelf verlicht?
  Alhoewel, nu je het zegt: waren er geen drie grote woorden in de Franse revolutie. Ik hoor er nog maar één dat standhoudt: vrijheid.
  Zijn ‘gelijkheid’ en ‘broederlijkheid’ verdampt in ons verlicht bestaan?

  Voormalig Europees president Van Rompuy gaat deze dagen in talloze zalen opnieuw vertellen waar onze Europese roots lagen.
  Niet in het verlangen naar sterke economie maar in de krachtige wil om elke oorlog uit te bannen en dit door verzoening.

  Professor Jan De Maeseneer zal wel even geschrokken zijn van de reacties op zijn opiniestuk rond een onderzoek bij toekomstige artsen.
  Nog maar elf procent van de studenten wil huisarts worden, ontdekte hij, maar opvallend was dat de meesten zich aansloten bij het “individueel schuldmodel”. ‘Wie niet succesvol is heeft zijn best niet gedaan’.
  Woordjes als “mededogen- empathie” kwamen niet voor het voetlicht.

  Na een eerste gulp van negatieve reacties ontstond er toch stilaan een boeiend doordenken, inspirerend.
  Hoe kan de kreet uit de container ons verdiepen om bewuster onze Joods-Christelijke roots te herontdekken
  en de Opstand van Pasen te begrijpen?

  Namens de redactieploeg, een hartelijke groet,
  pastoor paul scheelen

 • Lees hier de uitgave 2016mei van het sint-pauluskrantje.

  Met zijn vinger wees hij naar een krantenartikel over ‘koeien zonder papieren’ aan de Turks-Bulgaarse grens,
  mensonwaardig behandeld.
  Mailverkeer tussen kabinetten van alle bestuurlijke niveaus.
  Ministers en ambassades ingeschakeld.
  Achter het struikgewas, honderden spiedende ogen van vluchtelingen hoe het verder zou aflopen met deze koehandel, vooral met henzelf.

  Naast mij zit Hisham. Een Syrische advocaat die opkwam voor slachtoffers van mensenhandel, gevlucht met vrouw en kind.
  Hij vertelt hoe zijn land meer dan één miljoen vluchtelingen opving uit Libanon en Irak. Ze woonden in mijn huis, bivakkeerden in mijn tuin. We leefden samen met anders gelovigen, zonder énig probleem.
  Ik doe nu alles om Nederlands te leren want mijn diploma telt hier niet, misschien wel mijn bachelor.
  Ik doe vrijwilligerswerk in het protestants Centrum.

  Dan begint onophoudelijk zijn mobieltje te flitsen.
  ‘Barrel bombs’ op Aleppo, kinderziekenhuis getroffen, dokters gedood. Elke nieuwe gsm-trilling brengt een rilling over zijn lijf.
  Familie en vrienden twitteren hun angst.
  Wie vermoordt onze kinderen en baby’s?
  Dokter Maaz Wassen, onze enige overgebleven pediater in deze grootstad vermorzeld terwijl hij baby’s trachtte te redden uit de brand.
  Het gesprek valt stil. De pijn is zo nabij.

  Binnen enkele dagen Hemelvaart.
  Beetje te letterlijk voor Aleppo.
  Engelen, want zo zijn al die wezens die iets van God in zich dragen,
  vragen waarom we naar de hemel staan te gapen.
  Het laatste wat Hij hen zegenend had laten zien,
  waren zijn gekwetste handen.
  Hij liet hen niet zijn hielen zien, maar Zijn handen!
  Naar hen en naar ons blijft Hij ze uitsteken, zegenend nabij.

  In dit jaar van barmhartigheid een hartelijke groet namens de redactie: Erwin Vandecauter, Leo Van Achter, Marie-Paule Verhoeven, Paul Scheelen