sint-pauluskrantje

 • Sint-Pauluskerk, Antwerpen
  Zondag 20 mei, 10.30u.

  HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

  Uitzonderlijke uitvoering van de
  H Moll Messe, BWV 232


  'Hohe Messe'

  Johann Sebastian Bach (1685-1750)

   
  Sint-Paulus Camerata

  Soli
  Elise Gabele, sopraan 1, 
  Estelle Lefort, sopraan 2
  Bart Uvyn, altus
  Adriaan De Koster, tenor
  Jurgen Vollens, bas
  Wilfried Van den Brande, bas
  Concertmeester
  Justin Glorieux
   
  Orgel
  Nicolas De Troyer, titularis-organist
  Algemene leiding
  Ivo Venkov, kapelmeester
  Plechtige eucharistieviering voorgegaan door 
  Pastoor Paul Scheelen en diaken Frank Morlion

 • Lees hier de uitgave 2020 april van PaulLus.

  PaulLus april 2020

 • Lees hier de uitgave 2020 december van PaulLus.

  PaulLus december 2020

   


 • Lees hier de uitgave 2020 juli-augustus van PaulLus.

   

  PaulLus juli-augustus 2020

 • Lees hier de uitgave 2020 juli-augustus van PaulLus.

   

  PaulLus juli-augustus 2020

 • Lees hier de uitgave 2020 mei van PaulLus.

   

  PaulLus mei 2020

 • Lees hier de uitgave 2020 november van PaulLus.

  PaulLus november 2020

   

  Gepakt op snelheid

  We vallen in herhaling, het zijn rare tijden. Toen de papieren versie van PaulLus al gedrukt was kwam de regering met nieuwe maatregelen waardoor agenda en activiteiten vervielen.

  Toch hebben we geopteerd ons krantje in de originele versie te behouden. In principe is het niet uitgesloten dat er een opname zou komen van het Vleeshuis/Woensdagklanken concert - uiteraard zonder publiek. We houden jullie op de hoogte.

  Geniet en veel leesplezier.
  De redactie


 • Lees hier de uitgave 2020 oktober van PaulLus.

  PaulLus oktober 2020 

   


 • Lees hier de uitgave 2020 september van PaulLus.

  PaulLus september 2020

 • Lees hier de uitgave 2021 april van PaulLus.

  PaulLus april 2021

   


 • Lees hier de uitgave 2021 februari van PaulLus.

  PaulLus februari 2021

   


 • Lees hier de uitgave 2021 januari van PaulLus.

  PaulLus januari 2021

   


 • Lees hier de uitgave 2021 maart van PaulLus.

  PaulLus maart 2021

   


 • Lees hier de uitgave 2021 mei van PaulLus.

  PaulLus mei 2021

   


 • Lees hier de uitgave 2014 december van het sint-pauluskrantje.

  En zo staan we alweer voor de advent, 't lijkt wel of niet enkel de dagen van dit seizoen, maar ook de jaren alsmaar korter worden.

  In dit krantje bieden we je o.m. een adventsbezinning over de rol van de twee Myriams, de Myriam die zich ontfermde over baby Mozes, ondanks dreigende represailles vanwege farao, en haar naamgenote in Nazareth, -Maria- twee krachtige, profetische vrouwen die resoluut kozen voor Leven. Maria's Magnificat, zoals Lucas het haar toeschreef is geïnspireerd op het strijdlied van Israëls doortocht door de Rode Zee. Van week tot week zal opnieuw blijken hoe verrassend actueel de 'oude verhalen' van vluchtelingen en vervolgden kunnen zijn. Laten we deze adventsweken intens en vol verwachting beleven.

  Haydn, Rachmaninov, Mozart, Händel, ze zullen ons weer begeesteren naast kerstliederen van hier of elders. Ondertussen was de Nocturne: "Sint-Paulus tegen Armoede" meer dan een succes. Op Christus Koning kregen we het bericht dat onze dierbare zuster Godefrida de uiteindelijke hunker naar Gods Licht waar gemaakt had. Onze gemeenschap is haar zo intens dankbaar.

  En mocht er stroomtekort dreigen in deze weken van overvloedig energieverbruik, laat dat schuchtere kaarsvlammetje maar uitgroeien tot een warm kerstvuur waaraan velen zich komen warmen.

  Namens de redactie,

  pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2014 november van het sint-pauluskrantje. 

  November... wintertijd

  en dat betekent zoveel meer dan de klok een uurtje terugzetten.
  De dagen worden korter en killer,
  je kijkt met heimwee naar die laatste broze bladeren
  en duikt wat dieper in je kraag.

  Dit seizoen nodigt uit om even stil te staan
  bij de essentie van een mensenleven,
  je beseft plots hoe broos en weerloos een mens is
  en hoe je 'op een ademtocht' van de dood beweegt.
  Maar je kijkt ook met Allerheiligen naar al die bezielde mensen die in jou de hunker naar helend nabijzijn hebben gelegd.

  Allerheiligen...Allerzielen, dagen van inkeer en gedachtenis. Mijmeren over 'de laatste vragen'.
  Dagen van intense verbondenheid ,
  waarop een vaag begrip als 'gemeenschap der heiligen' opeens heel konkreet en tastbaar kan worden.
  Dankbaar gedenken we onze geliefden, mensen die ons voorgingen, ons het leven schonken, met wie we over grenzen van tijd en ruimte verbonden zijn, in elke vezel van ons wezen.

  Graag nodigen we jullie allen uit op de uitvoering van Mozarts aangrijpende Requiem dat luisteraars wereldwijd raakt en verbindt. (donderdag 30 okt. 20u )

  Een hartelijke groet vanwege de redactie,

  Zr. Hadewych, Jos Phlippo, Luc Janssens, Leo Van achter, Ludo Beersmans, pastoor paul

 • Lees hier de uitgave 2014 oktober van het sint-pauluskrantje. 

  oktober klank van kopers
  kleuren van bladgoud en oker
  verstild en broos
  de  dagen krimpen

  De dagen mogen dan wel krimpen, de agenda’s blijven niet minder druk bezet voor de talrijke medewerkers, vrienden en bezoekers van  St-Pauluskerk en omstreken.

  Sla er de coördinatiekalender maar even op na… en wat dat alles dag in, dag uit betekent aan inzet voor al die trouwe en enthousiaste medewerkers, waar we steeds weer beroep op mogen doen. Van harte dank!

  Dankbaar en fier zijn we ook op onze bisschop Bonny om zijn "bevrijdende woorden", hopelijk vinden ze gehoor en een stevige ondersteuning op de synode in Rome deze maand.

  Dankbaar en fier mogen we ook zijn op ‘Vredesdagen’ in deze stad, waarbij Voorgangers uit de wereldgodsdiensten samen kwamen om te bidden voor Vrede, terwijl er zoveel brandhaarden van oorlog en geweld hoog oplaaien.

  En vergeten we niet de dubbeltentoonstelling ‘Van Heilige Plaatsen en Heilige Boeken’ een bijzonder uigebreide en rijke collectie over wat de grote wereldgodsdiensten: Christendom, Jodendom, Islam gemeen hebben. Vanuit Sint-Paulus werd er trouwens aktief aan meegewerkt. Laten we dankbaar en fier zijn dat zoiets kan hier en nu. Moge het voor vele bezoekers ook een krachtig signaal zijn, een teken van hoop in bange tijden.

  Ondertussen voelen we ons erg betrokken bij de toenemende armoede in onze stad. We nodigen u dan ook uit op de Nocturne die, nog meer dan andere jaren, uitgroeit tot een krachtig evenement, dank zij zoveel bereidwillige inzet.

  Veel leesgenot vanwege het team,

  Jos Phlippo, Leo Van achter, Zr. Hadewych, Luc Janssens, Kudo Beersmans, pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2014 september van het sint-pauluskrantje.

  Het is haast een schatkamer op zich dit septemberkrantje, boordevol nieuws over waardevolle kunstwerken, verworven door schenking of aankoop, een schitterende aanwinst voor de al zo rijke 'St-Pauluscollectie'.

  Met grote zorg en enthousiasme wordt gewerkt aan de restauratie van het dubbelpaneel rond O.-L.-V.van de Rozenkrans. Noem het gerust de tot nog toe 'ontbrekende schakel' tussen de Lepantoschilderijen van Peeters, Caravaggio en de vijftien mysteries.

  En als je dan tijdens je vakantie - bij toeval ?- nog uitkomt bij de schitterende Lepantomonstrans, bewaard in Ingolstadt, kan je geluk niet op.
  Een aanrader - een omweg waard - mocht je daar in de buurt komen.

  Het is een 'Rozenkrans- en Mariakrantje ' geworden met verslag van de jaarlijkse Scherpenheuvel-bedevaart en uitnodiging voor de Mariaprocessie op 12 oktober, zelfs in de numismatiek staat Onze-Lieve-Vrouw (van Halle) centraal.

  Samengebald vertrouwen uit het verleden, als een uitdaging om nu, in een veranderde tijd, met geestkracht te leven.
  Geloven is een werkwoord, een steeds weer hertalen naar onze cultuur, onze samenleving.
  Dat is de opdracht van onze gemeenschap in deze stad met haar eigen spanningen, met zorg om onze kinderen, in een wereld die elke dag gewelddadiger en bedreigender overkomt.
  Geen vlucht in het verleden, maar bron van hoop, want ooit zei Jezus :'Ik ben gekomen, opdat je leven zou hebben, leven in overvloed.'

  Namens de redactie,
  Zr. Hadewych, Ludo Beersmans, Jos Phlippo, Leo Van achter, pastoor paul scheelen

 • Lees hier de uitgave 2015 april van het sint-pauluskrantje.

  "Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen"

  Het is dat bekende citaat van Wittgenstein. Toen hij zijn tractatus Logico-Philosoficus schreef werd zijn tweede deel het meest uitgebreid, namelijk over al die dingen waarover hij niet kon spreken zonder te zwetsen.

  Want precies die dingen die geen praktisch nut hebben als leven, waardigheid, schoonheid, liefhebben, geloven, sterven, zijn de belangrijkste in ons bestaan.
  Je kan er alleen over stamelen' schreef hij aan een vriend. "Telkens wanneer we proberen te praten over de essentie van de wereld vertellen we wetenschappelijke onzin."

  Deze dagen van de Goede Week zijn we bij elkaar rond dingen waarover we niet kunnen spreken en toch zouden we deze religieuze, onnuttige momenten niet willen missen.

  Palmzondag zet de toon. Hoe oppervlakkig klinkt enthousiasme terwijl de liturgische teksten en gebaren hunkeren naar 'leven vanuit God'.

  Maandagavond om 19u. beleven we samen in de Sint-Joriskerk de verzoeningsviering. Een stap voorwaarts, lichaamstaal, handen als Gods nabijheid op je hoofd. Verzoening met je zelf, met je Levensbron, met mensen om je heen.

  Dinsdagavond: Stabat Mater. Pergolesi schiep zijn bekendste compositie in eerder trieste omstandigheden: de longen van de mankende, zesentwintigjarige componist waren verteerd door tuberculose, een ziekte waaraan hij al ruim vier jaar leed. Gedesillusioneerd trok hij zich terug in een klooster in Pozzuoli, bij Napels, om er zijn laatste werk te schrijven. Op 16 of 17 maart 1736 overleed hij er, nadat hij er het 'Stabat Mater' had voltooid, een werk dat hem meteen onsterfelijk zou maken.

  Op Witte Donderdag beklijft telkens weer het gebaar van de voetwassing en het breken van het Brood in de stilte van het hoogkoor.

  Pasen vieren is niet mogelijk zonder het besef van Goede Vrijdag. Steeds weer aansprekend die oeroude, realistische liturgie, die kruisverering als een protest tegen elk onzinnig lijden. Daarna vertrekt vanuit de kathedraal de Goede Vrijdagtocht als een stille getuigenis in een kooplustige stad. Ook nu wordt Jezus op zovele plaatsen in onze wereld gekruisigd. Eerst dan, na al deze stappen, niet eerder, mag het Paaslicht ontstoken worden.

  Zelenka, Bach's katholieke evenknie, componeerde zijn 'Missa Paschalis' in 1726. Uitgebreide koren, waarbij dikwijls concertante soli voorkomen, worden begeleid door het orkest. Vocale solo's dienen als contrast. Het verheugt ons dat dit mooie werk op Paasdag 2015 in Sint-Paulus kan weerklinken.

  Een hartelijke groet vanwege de redactie en oprechte dank aan Jos Phlippo die het krantje samenstelde.

 • Lees hier de uitgave 2015 december van het sint-pauluskrantje.

  Zondag … een tweede adventskaars. De tijd dringt….
  Advent betekent : ‘dat wat naar je toekomt’, ‘je toekomst’.

  Verwachten en uitzien… kracht in mensen.
  Meer dan een mooie droom.
  Stille kracht om je te wagen aan tegenstroom,
  tegen al het genadeloze en ontmenselijken in.

  Verwachten en uitzien: het drijft miljoenen mensen vooruit om oorlog en geweld te ontvluchten,
  op zoek naar vrede, rust, een toekomst voor hun kinderen.

  Verwachten en uitzien daagt ons uit, drijft ons voort
  om hen recht en kracht en onderdak te schenken .
  Doen wat God zou doen. Omzien naar wie achter blijft.

  Oude profeten van Israël: Jeremia, Baruch, Sefanja en Micha, vuren ons aan. Daar heb je evangelist Lucas, wiens ‘blijde boodschap’ in het leesrooster van het C-jaar centraal staat. Een gedrevene die leeft te midden van grote culturele verscheidenheid, snijpunt van het joodse monotheïsme en het hellenistische denken.

  Hij beseft ten volle dat het geloof in Christus niet vanzelfsprekend is. Toch raakt hij het hart van mensen.
  Brengt heilsboodschap op mensenmaat.

  Wie Lucas beter wil leren kennen in tekst en context is van harte welkom op de drie Bijbelavonden. (zie pg 6)

  Misschien hebt u ook de Nocturne: “St.-Paulus tegen armoede” beleefd. Schitterend toch die inzet van velen.

  Neus ondertussen rustig in ons krantje.

  Hartelijke groet namens het parochieteam,

  Jos Phlippo en Paul Scheelen